AERO D 100

Bezpopolnaté disperzné jednostupňové minerálne oleje, mazanie piestových motorov prevádzkovaných v náročných a veľmi náročných podmienkach.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • FRANCE MIL : France MIL AIR 3570
  • JOINT SERVICE DESIGNATION : Joint Service OMD-250
  • NATO : NATO O-125
  • SAE : SAE J 1899

Popis produktu

.