AZOLLA ZS 10

Hydraulické systémy prevádzkované pri vysokých teplotách a tlakoch.
Ložiská a ďalšie rôzne zariadenia.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • AFNOR : AFNOR NF E 48-603 HM
  • DIN : DIN 51524-2 HLP
  • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM

Špecifikácie výrobcov

  • Approved :
    DENISON : DENISON HF0 ,DENISON HF1 ,DENISON HF2
    VICKERS : EATON I-286S ,EATON M-2950S
    DANIELI : DANIELI

Popis produktu

.