CARTER SH 320

Prevody pod vysokým zaťažením a pri vysokých teplotách v náročnom prostredí.
Prevody pre veterné elektrárne.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US Steel 224

Špecifikácie výrobcov

 • Approved :
  FLENDER : FLENDER ,Gears
  BPEG : BPEG
  CNBM-HCRDI : CNBM-HCRDI
  CNBM-SINOMA : CNBM-SINOMA

Popis produktu

.