CARTER SH 1000

Prevody pod vysokým zaťažením a pri vysokých teplotách v náročnom prostredí.
Prevody pre veterné elektrárne.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
  • US STEEL : US Steel 224

Popis produktu

.