CARTER SH 150

Prevody pod vysokým zaťažením a pri vysokých teplotách v náročnom prostredí.
Prevody pre veterné elektrárne.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
  • US STEEL : US Steel 224

Špecifikácie výrobcov

  • Approved :
    FLENDER : FLENDER ,Gears
    CNBM-SINOMA : CNBM-SINOMA

Popis produktu

.