AERO XPD 100

Nová generácia bezpopolnatých disperzných jednostupňových olejov na mazanie piestových motorov prevádzkovaných
v náročných a veľmi náročných podmienkach.
Tieto oleje už obsahujú prísadu proti opotrebeniu podobnú TEXTRONN Lycoming LW 16702.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • FRANCE MIL : France MIL AIR 3570
  • SAE : SAE J 1899
  • US MIL LUBRICANT : FAA AD 80-04-03R2

Špecifikácie výrobcov

  • Approved :
    FAA : FAA
    AVCO LYCOMING : AVCO LYCOMING 301F
    CONTINENTAL : CONTINENTAL

Popis produktu

.