MARTOL SOLUBLE ST

Automobilové ocele, tvrdé ocele a hliníkové
zliatiny.
Lisovanie.
Rezanie.

Popis produktu

Umožňuje nastaviť mieru mazania podľa potreby..
Racionalizácia mazív vo výrobe.
Dobrá odolnosť voči tvrdej vode.
Vysoká kompatibilita s pozinkovanými plechmi.
Zabraňuje tvorbe bielej korózie.