PV 100

Vákuové čerpadlá – vývevy.
Odsávanie neutrálnych plynov.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • ISO : ISO 6743-3 DVC

Popis produktu

.