PV SH 100

Alternujúce a rotačné vákuové čerpadlá – vývevy
Odsávanie kyslých alebo korozívnych plynov.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • ISO : ISO 6743-3 DVD
  • NSF : NSF H1

Popis produktu

.