OSYRIS DWL 3550

Pre ochranu zariadení a súčiastok pred koróziou počas uskladnenia či dopravy. Tieto produkty môžu byť aplikované na všetky druhy železných kovov, od liatiny až po oceľové zliatiny.
Všetky produkty OSYRIS môžu byť aplikované namáčaním, ponorom, nástrekom a náterom.
Môžu byť odstránené pomocou rozpúšťadiel a zásaditých čistiacich prostriedkov.
Druh filmu: Olejový po odparení rozpúšťadla
Doba ochrany: 6-8 mesiacov

Popis produktu

.