CARTER XEP 220

Prevody pod vysokým tlakom, pri vysokých teplotách
a v náročných podmienkach.
Prevody vo veterných elektrárňach.

Normy & homologácia

Medzinárodná klasifikácia

  • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKD
  • US STEEL : US Steel 224

Špecifikácie výrobcov

  • Approved :
    FLENDER : FLENDER ,Gears
    DANIELI : DANIELI

Popis produktu

.